Jak zgłosić projekt do dofinansowania?

Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego projektu. Kiedy już wybierzesz swój cel, możesz złożyć projekt do odpowiedniej organizacji finansującej. Nie zapomnij przestrzegać wszystkich procedur aplikacyjnych i wytycznych dla każdej organizacji.

Jakie są najczęstsze błędy podczas składania wniosków o dofinansowanie?

Istnieje wiele powszechnych błędów podczas ubiegania się o finansowanie. Jeśli nie masz dobrego zrozumienia procesu aplikacyjnego, może to być frustrujące doświadczenie. A jeśli nie znasz niektórych wspólnych pytań zadawanych przez potencjalnych fundatorów, może to być również mylące.

Jednym z najczęstszych błędów jest nierealistyczne podejście do swoich potrzeb. Ważne jest, aby zrozumieć, czego potrzebujesz, aby złożyć wniosek i rozpocząć jego realizację. Pomoże to zawęzić zakres projektu i pokazać fundatorom, ile będzie kosztowało osiągnięcie celu. Kolejnym błędem jest brak wystarczającego finansowania projektu przed jego rozpoczęciem. Musisz mieć plan w miejscu, zanim zaczniesz ubiegać się o finansowanie, abyś wiedział, ile pieniędzy jest potrzebnych i które źródła są najlepiej dostosowane do twoich potrzeb.

Jakie są kryteria oceny wniosków o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie oceniane są w oparciu o następujące kryteria:

  • Jakość wniosku.
  • Potencjał proponowanego projektu do osiągnięcia jego celów.
  • Kompletność propozycji.
  • Adekwatność proponowanego budżetu i harmonogramu.
  • Znaczenie proponowanej organizacji dla społeczności obsługiwanej przez organizację.

Decyzje o finansowaniu są podejmowane przez panele ekspertów, którzy przeglądają wszystkie wnioski w swoich dziedzinach i wydają rekomendacje finansowania organizacjom filantropijnym, które finansują organizacje non-profit, które ich zdaniem pomogą rozwiązać problem w ich społeczności lub służyć konkretnej grupie ludzi. Proces oceny może trwać miesiące, a nawet lata, dlatego ważne jest, aby wnioskodawcy byli cierpliwi i pilnowali terminów po drodze.

Jakie są wymagania aby otrzymać dofinansowanie?

Każda organizacja ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć szczegółowy wniosek opisujący jej projekt, cele i zadania. Ponadto, wnioskodawcy muszą wykazać się udanymi działaniami fundraisingowymi.

Niezależnie od tego, czy organizacja stara się o indywidualne datki, czy o większe dotacje, proces jest taki sam: organizatorzy muszą najpierw opracować cel i plan zbierania funduszy, a następnie zacząć docierać do potencjalnych darczyńców. Kiedy znajdą już wystarczające wsparcie, mogą przejść do realizacji swoich planów pozyskiwania funduszy.